KALKULATOR UŠTEDE

Brojilo:

*Cijena:

VT (kn/kWh):

NT (kn/kWh):

JT (kn/kWh):

Broj
Sati rada
Žarulje
kom
h/dan
E27 90W:
E27 75W:
E27 60W:
Fluo cijevi
G9 60 cm:
G9 120 cm:
G9 150 cm:
Standardna rasvjeta
LED
Instalirana snaga:
Godišnje potrošnja:

UŠTEDA

Ušteda u potrošnji:
Godišnja ušteda:
Trošak - Standardna rasvjeta:
Trošak - LED rasvjeta: